Een evenement laten vastleggen


Elk evenement is anders en daarom is het belangrijk om van tevoren af te spreken wat de wensen zijn en hoe wij daar op in kunnen spelen. Wat zijn de belangrijke momenten op de dag? Wie moeten er vooral in beeld worden gebracht? Samen nemen we het programma door, zo weten wij precies waar wij ons op de dag zelf op moeten richten.